Slnečnice - Mesto - južný pohľad na novú časť

Slnečnice - Mesto - južný pohľad na novú časť

Zdroj: EIA / Eltraco