Učitelia čierny deň

Učitelia čierny deň

Zdroj: TASR / AP