Čo súčasní a budúci učitelia považujú na svojom povolaní za najťažšie

Čo súčasní a budúci učitelia považujú na svojom povolaní za najťažšie

Zdroj: Inštitút vzdelávacej politiky