Spišskonovoveské Embraco a jeho technologické centrum.

Spišskonovoveské Embraco a jeho technologické centrum.

Zdroj: Ivan Fleischer