Zariadenie opatrovateľskej služby Palárikova

Zariadenie opatrovateľskej služby Palárikova

Zdroj: Mestská časť Staré Mesto