Euro, bankovky, peniaze

Euro, bankovky, peniaze

Zdroj: TASR / AP