Stein2 - schodisko so zábradlím

Stein2 - schodisko so zábradlím

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.