Stein2 - vjazd a výjazd z garáže

Stein2 - vjazd a výjazd z garáže

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.