Stein2 - čítačka kariet pri vstupe do garáže

Stein2 - čítačka kariet pri vstupe do garáže

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.