Stein2 - vjazd a výjazd z garáže - pohľad zvnútra

Stein2 - vjazd a výjazd z garáže - pohľad zvnútra

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.