Stein2 - merače prístupné z chodby

Stein2 - merače prístupné z chodby

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.