Stein2 - pohľad z Blumentálskej ulice

Stein2 - pohľad z Blumentálskej ulice

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.