Počítačový model a výsledný tvar xenobota

Počítačový model a výsledný tvar xenobota

Zdroj: Douglas Blackiston