Destiatky rôznych modelov xenobotov. Červená znázorňuje svalové bunky, zelená kožné

Destiatky rôznych modelov xenobotov. Červená znázorňuje svalové bunky, zelená kožné

Zdroj: Douglas Blackiston