Vizualizácia novej štvrte Kopčianska - Juh v Petržalke

Vizualizácia novej štvrte Kopčianska - Juh v Petržalke

Zdroj: EIA / Fundus Project