Nová štvrť Kopčianska - Juh v Petržalke - situácia

Nová štvrť Kopčianska - Juh v Petržalke - situácia

Zdroj: EIA / Fundus Project