Titul automaticky neznamená, že lekár vie operovať

Titul automaticky neznamená, že lekár vie operovať

Zdroj: Maňo Štrauch