Toyota RAV4 Plug-in hybrid - má 225 kW

Toyota RAV4 Plug-in hybrid - má 225 kW

Zdroj: Toyota