Vizualizácia návrhu nového zastrešenia trhoviska

Vizualizácia návrhu nového zastrešenia trhoviska

Zdroj: Staré Mesto