Agrokarpaty Plavnica (zľava Peter Vančo,  Jaroslav Geryk a Helena Petrusová)

Agrokarpaty Plavnica (zľava Peter Vančo, Jaroslav Geryk a Helena Petrusová)

Zdroj: Ivan Fleischer