Banská Štiavnica, Kalvária foto Tomáš Mlynárik)

Banská Štiavnica, Kalvária foto Tomáš Mlynárik)

Zdroj: Tomáš Mlynárik