Protest učiteľov pred ministerstvom školstva

Protest učiteľov pred ministerstvom školstva

Zdroj: ISU