Návrh revitalizácie areálu bývalej panelárne vo Vrakuni

Návrh revitalizácie areálu bývalej panelárne vo Vrakuni

Zdroj: Rules