Z ponuky tvoria polovicu pivá zo zahraničia, polovicu tvoria slovenské a české pivovary

Z ponuky tvoria polovicu pivá zo zahraničia, polovicu tvoria slovenské a české pivovary

Zdroj: Jozef Tvardzík