Vizualizácia obchodného centra Thurzove sady

Vizualizácia obchodného centra Thurzove sady

Zdroj: EIA/Energy Studio