Pohľad z Istrijskej ulice na nezastavané územie, kde má vyrásť športovo-obytný súbor

Pohľad z Istrijskej ulice na nezastavané územie, kde má vyrásť športovo-obytný súbor

Zdroj: Google Street View