Situácia zamýšľanej stavby – šedou trojica objektov, najvyššie pripravovaný bytový dom so 45 jednotkami

Situácia zamýšľanej stavby – šedou trojica objektov, najvyššie pripravovaný bytový dom so 45 jednotkami

Zdroj: EIA / Retep Slovakia