Pohľad na zrekonštruovanú pradiareň

Pohľad na zrekonštruovanú pradiareň

Zdroj: EIA / Finep