Pohľad na 34-podlažný vežiak

Pohľad na 34-podlažný vežiak

Zdroj: EIA / Finep