Vizualizácia projektu Nový Majer v Stupave

Vizualizácia projektu Nový Majer v Stupave

Zdroj: EIA/MPL House