Rodina Vallovcov: zľava syn Filip, matka Helena, otec Ivan a synovia Michal a Lukáš.

Rodina Vallovcov: zľava syn Filip, matka Helena, otec Ivan a synovia Michal a Lukáš.

Zdroj: Robotec