Nový hotel v Rajeckých Tepliciach (severný pohľad)

Nový hotel v Rajeckých Tepliciach (severný pohľad)

Zdroj: EIA / FP House