Nový hotel v Rajeckých Tepliciach (južný pohľad)

Nový hotel v Rajeckých Tepliciach (južný pohľad)

Zdroj: EIA / FP House