Pôvodné návrhy Polyfunkčného objektu Bajo

Pôvodné návrhy Polyfunkčného objektu Bajo

Zdroj: EIA/Farch