Pôvodné návrhy Polyfunkčného objektu Krasovského (predtým Bajo)

Pôvodné návrhy Polyfunkčného objektu Krasovského (predtým Bajo)

Zdroj: EIA/Krasovského