Dom kultúry v Banskej Bystrici

Dom kultúry v Banskej Bystrici

Zdroj: Auctio.sk