Polyfunkčné komplexy Portum a Ister - vizualizácia

Polyfunkčné komplexy Portum a Ister - vizualizácia

Zdroj: EIA / TK Estate