Gansberg, pohľad vnútroblok 2

Gansberg, pohľad vnútroblok 2

Zdroj: Armatrade