Gansberg, pohľad vnútroblok

Gansberg, pohľad vnútroblok

Zdroj: Armatrade