Slnečnice III - Vjazd a výjazd do garáže

Slnečnice III - Vjazd a výjazd do garáže

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.