Slnečnice III - Farebne odlíšené stupne schodiska

Slnečnice III - Farebne odlíšené stupne schodiska

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.