Villa Kalvária - Priečelie bytového domu

Villa Kalvária - Priečelie bytového domu

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.