Villa Kalvária - Nezapustené vodiace lišty žalúzií

Villa Kalvária - Nezapustené vodiace lišty žalúzií

Od tohto spôsobu kotvenia líšt na žalúzie sa už upúšťa, elegantné riešenie je nenápadnejšie.

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.