Villa Kalvária - Vonkajšie parkovisko

Villa Kalvária - Vonkajšie parkovisko

Málo využívaný drenážny systém na parkovacie plochy.

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.