Villa Kalvária - Viditeľné dopojenie fasádnej omietky na jednej stene

Villa Kalvária - Viditeľné dopojenie fasádnej omietky na jednej stene

V strede fotografie vidieť dve samostatné vertikálne vrstvy fasádnej omietky.

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.