Villa Kalvária - Zvody dažďovej vody a bleskozvod

Villa Kalvária - Zvody dažďovej vody a bleskozvod

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.