Villa Kalvária - Oplechovanie prednej terasy

Villa Kalvária - Oplechovanie prednej terasy

Oblúková terasa na priečelí bojuje s ukončením = namiesto obkladov tmel.

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.