Villa Kalvária - Detail oplechovania na hornej terase

Villa Kalvária - Detail oplechovania na hornej terase

Dopojenie plechov v rohu nie je vyspádované.

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.