Villa Kalvária - NN prípojky vo dvore

Villa Kalvária - NN prípojky vo dvore

Elektrické stožiare sú nechcenou "ozdobou" objektu.

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.