Villa Kalvária - Nechránené tepelné čerpadlá a sadové úpravy

Villa Kalvária - Nechránené tepelné čerpadlá a sadové úpravy

Tepelné čerpadlá budú svojou prevádzkou bývajúcim znižovať kvalitu bývania.

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.